Zarząd i Komisja Rewizyjna:

Zarząd:

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 12 razy w roku. Obecny skład zarządu przedstawia się następująco:

 1. Artur Siwczak – prezes zarządu
 2. Andrzej Lipowicz – vice prezes
 3. Anna Krakowiakskarbnik
 4.  Marian Ślazyksekretarz
 5. Andrzej Lampa – członek zarządu
 6. Włodzimierz Walentek – członek zarządu
 7. Jacek Płaszewski – członek zarządu

Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością. Obecny skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Robert Starczewski przewodniczący
 2. Tomasz Tomczyk zastępca przewodniczącego
 3. Sebastian Moskot sekretarz
 4. Przemysław Warockiczłonek komisji
 5. Janusz Lewandowicz członek komisji
 6. Włodzimierz Sambor członek komisji
 7. Roman Staniec członek komisji