Stowarzyszenie Handlowców „Jagiellończycy”

jagiellonczycy_logo_szare

Stowarzyszenie Handlowców „Jagiellończycy”

Już z końcem lat osiemdziesiątych mieszkańcy Częstochowy oraz przybrzeżnych miejscowości zaopatrywali się na bazarze przy ul. Jagiellońskiej (dawniej Janikowskiego) obok Sezamu. Początek handlu na tym terenie był trudny; zaczynaliśmy od sprzedaży z samochodów z czasem jednak powstawały małe kioski, stragany, które służyły do przechowywania towaru.

Chociaż widok tej zabudowy nie przyciągał wzroku, niskie ceny przyciągały klientów z okolicznych dzielnic miasta. Podnosił się standard życiowy, na rynek wchodziło coraz więcej zagranicznych firm handlowych. W tym czasie Urząd Miasta Częstochowy narzucił nam warunki, którym nie mogliśmy sprostać. Obrona oraz potrzeba współpracy z mieszkańcami naszego miasta zachęciły nas do utworzenia prężnej organizacji, która stworzyłaby godne warunki obsługi klientów jak również pracy handlowców naszego miasta.

Na listę chętnych wpisało się 200 osób. Organizacja przyjęła nazwę Stowarzyszenie Handlowców Jagiellończycy. W naszym imieniu mecenas Lech Książkiewicz złożył Statut Stowarzyszenia do Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie oraz do Sądu Wojewódzkiego w naszym mieście. W miesiącu czerwcu 1996r. odbyły się wybory do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. W pierwszą rocznicę powstania Stowarzyszenia uhonorowaliśmy osoby, które naszemu Stowarzyszeniu były przychylne od samego początku. Z tej okazji przygotowaliśmy uroczyste Walne Zebranie i wręczyliśmy tym osobom legitymacje Honorowego Członka Stowarzyszenia.

Aktywność naszego stowarzyszenia została pozytywnie przyjęta przez Krajowy Zjazd Kupiectwa Polskiego, który w czerwcu 1997 r. w Warszawie wybrał prezesa stowarzyszenia Jerzego Zakrzewskiego na funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego, a Lecha Książkiewicza obrał przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego Krajowego Związku Kupiectwa Polskiego. Obecnie Stowarzyszenie choć napotyka na wiele trudności, to działa prężnie i stopniowo realizuje zaplanowane założenia.